Supervision

Supervision

Jeg er autoriseret psykolog og specialist i psykoterapi. Jeg superviserer nyuddannede psykologer, der vil opnå autorisation, samt psykologer der er på vej til at blive specialister.

Jeg har derudover erfaring med at supervisere andre faggrupper og har bl.a. afholdt supervisionsforløb for lærere, ledere, studievejledere og frivillige i sociale foreninger.

Jeg tilbyder både supervision for enkeltpersoner og grupper.

Supervisionen kan omhandle ’sagssupervision’, som fokuserer på, hvordan man bedst håndterer svære problemstillinger i arbejdssammenhænge. Supervisionen kan også omfatte ’supervision af egen stil’, hvor man arbejder med, hvordan ens personlighed påvirker den måde, man arbejder på.

Supervisionen tager altid udgangspunkt i supervisantens ønsker og behov. Supervisionen foregår i en støttende og omsorgsfuld stemning med fokus på at udforske og udfolde glæden for supervisantens arbejdsliv og faglighed.