Profil

Profil

Jeg er uddannet psykolog (cand.psych.) fra Københavns Universitet. Jeg er autoriseret og har derudover gennemført den 5 årige specialist efteruddannelse i psykoterapi for voksne.

Jeg har specialiseret mig i at arbejde med mennesker, der oplever stress, angst, depression, livskriser, traumatiske hændelser, dødsfald og sorg, aggressionsproblematikker mv.

Jeg samarbejder med forskellige forsikringsselskaber, herunder Dansk Sundhedssikring, AP pension, Danica, Prescriba og Falck Healthcare.

Jeg har omfattende undervisningserfaring og har tidligere haft egen kursusvirksomhed, hvor jeg bl.a. underviste i motivation, samarbejdsproblematikker, konflikthåndtering og interkulturelt samarbejde for organisationer og undervisningsinstitutioner.

Jeg bibeholder et opdateret og højt fagligt niveau gennem hyppig deltagelse i efteruddannelsesforløb og kurser.

Faglige netværk

Medlem af Dansk Psykolog Forening

Medlem af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer

Medlem af lokale psykolognetværk i Syddanmark.


Uddannelse/Efteruddannelse/Autorisation

2012 - 2017: 5 årig specialistuddannelse i psykoterapi.

2013, 2016, 2019: Efteruddannelse i psykodynamisk psykoterapi.

2012 – 2014:  2 årig efteruddannelse i kognitiv terapi og adfærdsterapi (Kognitiv Center Fyn).

2012  : Autoriseret psykolog af Dansk Psykolognævn.

2010 – 2011:  1½ årig efteruddannelse i Sorg, Tab, Traumer og Krisehåndtering (v. Marianne D. Nielsen).

2007 – 2009:  Kandidatgrad i psykologi på Københavns Universitet.

2003 – 2007:  Bachelorgrad i psykologi på Københavns Universitet.

1999 – 2003:  Bachelorgrad i statskundskab på Københavns Universitet.

1996 – 1998:  International Baccalaureate (IB) på United World College i Wales, Storbritannien.


Relevant tidligere arbejdserfaring:

2014- Opstart af egen praksis med fokus på at skabe et både professionelt og behageligt terapeutisk rum med høj faglighed, samtidig med, at der er plads til at møde den enkelte klients særlige behov og personlighed.

2009 – 2014 Psykolog i NetOpNu: Udredning og samtaleforløb med personer, der går på ungdomsuddannelser. Såvel unge mennesker, som voksne, der af forskellige årsager må efteruddanne sig/omskole sig. Organisationspsykologisk støtte til uddannelsesinstitutionerne, herunder supervision af lærere og andre faggrupper og interventioner for at sikre trivsel og et godt psykisk skolemiljø.

2007-2008 Ekstern lektor på Kbh. Universitet, hvor jeg underviste i samtaleteknik.

2004 – 2010  Kursusudbyder med eget firma, hvor jeg udbød kurser om psykologiske, pædagogiske og interkulturelle emner. Jeg har bl.a. været fast kursusleder for Dansk Ungdoms Fællesråd, Dansk Institut for Folkedrabsstudier og Landbohøjskolen.

2001 – 2007 Studievejleder ved Københavns Universitet. Her brugte jeg særligt min psykologfaglige baggrund i arbejdet med at støtte studerende med særlige behov (bl.a. studerende med psykiske lidelser), samt ift. eksamens- og præstationsangst, sorg og tabsproblematikker og studerende med eksistentielle kriser.

2007  Tilknyttet JoblivDanmark (der nu hedder Alectia), der rådgiver om psykisk arbejdsmiljø på virksomheder. Arbejdet omhandlede supervision af andre faggrupper, håndtering af samarbejdsproblemer og støtte til at afhjælpe stress blandt medarbejdere.

Efterår 2002   Praktikophold i FNs hovedkontor i Minsk (Hviderusland), hvor jeg var tilknyttet et projekt, der skulle begrænse menneskehandel med kvinder og børn.


Yderligere relevante efteruddannelser/kurser:

Kursus i effektbaseret stressbehandling

Kursus i klinisk sexologi 2

Kursus i ISTDP

Precore uddannelse i ISTDP (30 timer)

Kursus i omsorgssvigts påvirkning på hjerneudvikling fra barn til voksen

Kursus i GDPR

Kursus i Compassion Focused Therapy - Paul Gilbert

Kursus i Funktionelle lidelser og somatisering

Kursus i klinisk sexologi 1

Kursus i Compassion focused therapy

Kursus i forskning og formidling af psykologiske emner

Kursus i brug af Fit scoring i psykolog arbejde

Kursus i etik og lovgivning på psykologområdet

Kursus i nyeste behandlingsformer ift. stress

Kursus i det social-psykologiske samarbejde

Kursus i differentialdiagnostik

Kursus i assessment

Kursus i udredning og behandling af personlighedsforstyrrelser

Kursus i lovgivning og etik for psykologer

Kursus i psykologiske undersøgelsesmetoder og valg af interventioner

Kursus i brug af psykologiske undersøgelsesmetoder (intelligenstestning, personlighedstestning, neurologisk udredning mv).

Konference i krisehåndtering

30 timers modul i Intensiv Dynamisk Korttidsterapi (ISTDP) hos Bjarne Thannel.

Kursus i brug af testene MDI og Hamilton ift. depressionsudredning hos Dansk Psykologforening.

Kursus i behandling af voldtægtsoverlevere, Center for Voldtægtofre, Aarhus

Kursus i vurdering af selvmordstrusler, Center for Selvmordsforebyggelse, Aarhus

Kursus i kognitive grundteknikker ift. angst, v Lene Iversen, Kognitiv Center Fyn

Konference og unge og mistrivsel v. CEFU.

Kursus i Supervision af andre faggrupper hos Dansk Psykologforening


Længerevarende supervisionsforløb:

Lone Husby (psykolog, specialist i psykoterapi og kognitiv adfærdsterapi)

Bjarne Thannel (psykolog, specialist i psykoterapi og ISTDP terapeut)

Marianne Davidsen Nielsen (psykoterapeut MPF, specialiseret i tab og traumebehandling)

Annette Dam Lorentsen (psykolog, specialist i psykotraumatologi)

Solvej Sangild (psykolog, specialist i psykoterapi)

Lene Iversen (kognitiv psykolog, specialist i psykoterapi)

Lise Maj Jensen (psykolog, specialist i psykoterapi, specialiseret i tegneterapi)

Bodil Andersen (Speciallæge i psykiatri, fokus på udredning og kognitiv terapi)